ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธยานิพุทธะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:'The Dhyani Buddha Akshobhya', Tibetan thangka, late 13th century, Honolulu Academy of Arts5buddha0.jpg|thumb|right|300px|' พระธยานิพุทธะ ศิลปะทิเบต ]]
'''พระธยานิพุทธะ'''หรือพระฌานิพุทธะ (บางแห่งเรียกพระชินพุทธะ) เป็นพระพุทธเจ้าในคติความเชื่อของ[[มหายาน]] เชื่อว่าอวตารมาจากพระ[[อาทิพุทธะ]] สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจฌานของอาทิพุทธะ ไม่ได้ลงมาสร้างบารมีเหมือนพระมานุสสพุทธะ (พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์) ดำรงในสภาวะ[[สัมโภคกาย]] มีแต่[[พระโพธิสัตว์]]ที่เห็นพระองค์ได้
 
== ระเบียงภาพ ==
<gallery>
ไฟล์:Amitabha.png|พระอมิตาภพุทธะ ศิลปะจีน
ไฟล์:Ushiku Daibutsu 2006.jpg|พระพุทธรูป[[อุชิคุ ไดบุตสึ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] สร้างแทนองค์พระอมิตาภพุทธะ
ไฟล์:Nara daibutsuMikeswe3.jpg|พระไวโรจนพุทธะ [[วัดโทได]] [[เมืองนะระ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]]ศิลปะจีน
ไฟล์:Akshobhya.jpg|พระอักโษภยะพุทธะ ศิลปะธิเบต
ไฟล์:'The Dhyani Buddha Akshobhya', Tibetan thangka, late 13th century, Honolulu Academy of Arts.jpg|'พระธยานิพุทธอักโษภยะ', ทังกาแบบทิเบต, ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13), Honolulu Academy of Arts. พื้นหลังเป็นรูปจำนวนมากของเหล่าพระธยานิพุทธะ
ไฟล์:HoushouRatnasambhava3.jpggif|พระรัตนสัมภวพุทธะ ศิลปะแบบญี่ปุ่นธิเบต
ไฟล์:Amoghasiddhi1.jpg|พระอโมฆสิทธิพุทธะ ศิลปะธิเบต
ไฟล์:EMERALD buddha raining suit.JPG|[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] กรุงเทพฯ สื่อถึงพระอโมฆสิทธิพุทธะ
</gallery>
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์