ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโคตมพุทธเจ้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== หลักธรรม คำสอน ==
[[ไฟล์:Back06釋迦牟尼佛.jpg|thumb|left|พระโคตมพุทธเจ้า ศิลปะจีน]]
[[ไฟล์:Shakyamuni-Thangka.jpg|thumb|left|พระโคตมพุทธเจ้า ศิลปะธิเบต]]
พระพุทธเจ้าทรงเทศนา สั่งสอนพุทธบริษัทเรียกว่า พระธรรมวินัย พระธรรม คือคำสอนในสิ่งที่เป็นจริงของชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ [[นิพพาน]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์