ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.2) (โรบอต แก้ไข: ro:Liturghia ortodoxă (bizantină))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ศีลพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 248</ref> ({{lang-en|Eucharist, Holy communion}}) คือ[[คริสต์ศาสนิกชน]][[โรมันคาทอลิก]]เรียกว่า พิธีกรรมของชาว"[[ศีลมหาสนิท]]" เป็น[[พิธีศักดิ์สิทธิ์]]ใน[[ศาสนาคริสต์]] เพื่อแสดงถึงการร่วมสนิทกับ[[พระเยซู]] โดยการรับประทาน [[ขนมปัง]] (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และ [[เหล้าองุ่น]] (สัญลักษณ์แทนพระโลหิต)
 
การประกอบพิธีศีลมหาสนิท เพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงคุณของ[[พระเจ้าพระเป็นเจ้า]] เพื่อการประกาศยอมรับว่าพระเจ้าได้สถิตอยู่ในกายตน เพื่อแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความรักในประชาคมเดียวกัน
 
== ที่มา ==
ศีลพิธีมหาสนิทมีที่มาจากเหตุการณ์ก่อนพระเยซูถูกจับกุมไปตรึงในคืน[[กางเขนวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์]] ตรงกับคืนวันก่อน[[พฤหัสบดีการตรึงพระเยซูที่กางเขน]] มีการขณะนั้นพระเยซูรับประทานอาหารร่วมกับ[[อัครสาวกสิบสององค์อัครทูต]] อันเป็น[[พระกระยาหารอาหารค่ำมื้อสุดท้าย]] (The Last Supper) ในการรับประทานอาหารครั้งนั้นอยู่ในช่วง[[ปัสกาปัสคา]] มีเพียง ขนมปัง และเหล้าองุ่น ซึ่งพระองค์ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่ง[[พันธสัญญาใหม่]] ในการไถ่บาปด้วยเนื้อและเลือดของพระองค์ดังที่ทรงพยากรณ์ไว้แล้ว
 
ศีลมหาสนิทมีที่มาจากเหตุการณ์ก่อนพระเยซูถูกจับกุมไปตรึง[[กางเขน]] ตรงกับคืนวัน[[พฤหัสบดี]] มีการรับประทานอาหารร่วมกับ[[อัครสาวกสิบสององค์]] อันเป็น[[พระกระยาหารค่ำมื้อสุดท้าย]] (The Last Supper) ในการรับประทานอาหารครั้งนั้นอยู่ในช่วง[[ปัสกา]] มีเพียง ขนมปัง และเหล้าองุ่น ซึ่งพระองค์ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่ง[[พันธสัญญาใหม่]] ในการไถ่บาปด้วยเนื้อและเลือดของพระองค์ดังที่ทรงพยากรณ์ไว้แล้ว
=== ในพระวรสารนักบุญมัทธิว ===
"พระองค์ตรัสกับเขาว่า 'เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่กินปัสกานี้อีก จนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกานั้น ในแผ่นดินของพระเจ้า' พระองค์ทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณ แล้วตรัสว่า 'จงรับถ้วยนี้แบ่งกันดื่ม เพราะบอกบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีก จนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมา' พระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลาย ตรัสว่า 'นี่เป็นกายของเรา ซึ่งได้ให้ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา' เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วย กระทำเหมือนกัน ตรัสว่า 'ถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลาย เป็นคำสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา ...'" <ref>{{อิงไบเบิล|uke|ลูกา|22|15|20}}</ref>
 
=== ในบทจดหมายของนักบุญเปาโล ===
" ... เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ครั้งขอบพระคุณแล้ว จึงตรัสทรงหักแล้วตรัสว่า 'นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา' เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า 'ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา'
เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนถึงพระองค์เสด็จมา
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[การตรึงกางเขนของพระเยซูที่กางเขน]]
* [[พระวรสาร]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{โครงศาสนาคริสต์}}
 
{{เรียงลำดับ|มหาสนิท}}
[[หมวดหมู่:พิธีกรรมในศาสนาคริสต์]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}
 
{{Link FA|hu}}