ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
; [[พระนางปรัชญาปารมิตา]]
เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุคลาธิษฐานของพระสูตรสำคัญของมหายานคือมหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 -12 มีฐานะเป็นมารดาของ[[พระพุทธเจ้า]] หรือเป็นภาคสำแดงของ
[[พระอักโษภยะพุทธะ]] เป็นสัญลักษณ์ของ[[สุญตา]]
 
; [[พระปัทมปาณิโพธิสัตว์]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์