ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิถีเมแทบอลิซึม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# [[การหายใจแบบไม่ใช้อากาศ]] (anaerobic respiration)
# [[วัฏจักรเครปส์]] (Krebs cycle)
# [[ปฏิกิริยาออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเรชันทีฟฟอสโฟรีเลชัน]] (Oxidative phosphorylation)
 
วิถีอื่นที่เกิดในสิ่งมีชีวิตมีดังนี้:
* [[แฟตตีแอซิดออกซิเดชั่นออกซิเดชัน]] (Fatty acid oxidation-β-oxidation)
* [[การสร้างกลูโคส]] (Gluconeogenesis)
* [[วิถีเอชเอ็มจี-โคเอ รีดักเทส]] (HMG-CoA reductase pathway) ([[ไอโซพรีน]] โซ่พรีนิเลชั่น, ดู [[คอเลสเตอรอล]])
* [[วิถีเพนโทสฟอสเฟตนโตสฟอสเฟต]] (hexose monophosphate shunt)
* วิถีการสังเคราะห์[[พอร์ไฟริน]] (heme synthesis)
* [[วัฏจักรยูเรีย]]

รายการนำทางไซต์