ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.2+) (โรบอต เพิ่ม: ja:チャンタブリー教区)
| ขนาดภาพ = 200px
| บรรยายภาพ = แผนที่มุขมณฑล
| นิกาย = [[โรมันคาทอลิก|โรมันคาทอลิก]]
| ประเทศ = {{flag|ไทย}}
| ระดับ = มุขมณฑล
| จังหวัดครอบคลุม = จังหวัดจันทบุรี <br> จังหวัดตราด <br> จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางส่วน) <br> จังหวัดนครนายก <br> (ยกเว้น อ.บ้านนา) <br> จังหวัดชลบุรี <br> จังหวัดปราจีนบุรี <br> จังหวัดระยอง <br> จังหวัดสระแก้ว
| อาสนวิหาร = [[อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล|พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล]]
| มุขนายก = [[สิริพงษ์ จรัสศรี|[มุขนายก ซว. [[สิริพงษ์ จรัสศรี]]
| ก่อตั้ง = 18 ตุลาคม 1965<ref>[http://www.chandiocese.org/main/history.htm ประวัติสังฆมณฑล]</ref>
| จำนวนบาทหลวง = 84<ref>[http://www.chandiocese.org/main/priest-2011.pdf พระสงฆ์สังฆมณฑล]</ref>
}}
 
'''เขตมิสซังจันทบุรี'''<ref>[http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet6620090402112315.pdf เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161]</ref> เป็น[[เขตมิสซัง]]ชั้น[[มุขมณฑล]]ใน[[ศาสนจักร]][[โรมันคาทอลิกในประเทศไทย]]ในภาคตะวันออกครอบคุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (เว้น อ.บ้านนา) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว มี''' "[[อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล''']]" หรือโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีเป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซัง [[มุขนายกเขตมิสซัง]]โรมันคาทอลิกจันทบุรีองค์ปัจจุบันคือ '''มุขนายกซิลวีโอ [[สิริพงศ์ จรัสศรี]]'''
 
'''[[สำนักมิสซัง]]คาทอลิกจันทบุรี''' ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 21/3 ม. 1 ตำบลสุรศักดิ์ [[อำเภอศรีราชา]] [[จังหวัดจันทบุรี]]
== ประมุขเขตมิสซังจันทบุรี ==
 
== ประมุขเขตมุขนายกมิสซังจันทบุรี ==
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีมุขนายกจำนวน 4 องค์
 
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || มุขนายกยาโกเบ [[แจง เกิดสว่าง]] || ประมุขมิสซังจันทบุรี[[ผู้แทนพระสันตะปาปา]] || ค.ศ. 1945 ||ค.ศ. 1952
|-
| 2 || มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ [[สงวน สุวรรณศรี]]|| ประมุขมิสซังจันทบุรี[[ผู้แทนพระสันตะปาปา]]<br/ >[[มุขนายกประจำมุขมณฑล]] || ค.ศ. 19521953<br/ >ค.ศ. 1965 || ค.ศ. 19711965<br/ >ค.ศ. 1970
|-
| 3 || มุขนายกลอเรนซ์กลอเรนซ์ [[เทียนชัย สมานจิต]] || ประมุขแห่ง[[มุขนายกประจำมุขมณฑลจันทบุรี]] || ค.ศ. 1971 || ค.ศ.2009
|-
| 4 || มุขนายกซิลวีโอ [[สิริพงษ์ จรัสศรี]] || ประมุขแห่ง[[มุขนายกประจำมุขมณฑลจันทบุรี]] || ค.ศ. 2009 || ยังอยู่ในตำแหน่ง
|}
 
{{คาทอลิกไทย}}
 
 
[[หมวดหมู่:มุขมณฑลในประเทศไทย|จันทบุรี]]
{{เรียงลำดับ|จันทบุรี}}
[[หมวดหมู่:มุขมณฑลในประเทศไทย|จันทบุรี]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}
 

รายการนำทางไซต์