ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
{{บทความหลัก|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล}}
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็น[[มหาวิทยาลัยของรัฐ]] สถาปนาขึ้นในตามพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] ที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ [[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2548]] ประกอบด้วยทึ่ตั้งของวิทยาเขต 4 แห่งรวมเข้าด้วยกันได้แก่
#วิทยาเขตศาลายา (จัดตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2538]])<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/078/12.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]</ref> ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี และศูนย์กลางมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตลอดจนจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ[http://rcsee.rmutr.ac.th/ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์] และ[http://rcim.rmutr.ac.th/ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ]
 
#[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ|วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ]] เป็นที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์
3

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์