ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

|-
| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
||[[โรงเรียนบรบือสารคามพิทยาคม]] <small> (สหศึกษาชาย) </small>
 
[[โรงเรียนสารคามพิทยาคม]] <small> (ชาย) </small>
 
[[โรงเรียนผดุงนารี]] <small>(หญิง)</small>
||[[พ.ศ. 2449]]
 
||[[พ.ศ. 2494]]
 
[[พ.ศ. 2449]]
 
[[พ.ศ. 2469]]
|| <ref>[http://www.lmetseduzones.orgcom/v12/indexschool-5-1-5248.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=35&namemenu=ประวัติโรงเรียนhtml ประวัติโรงเรียนบรบือสารคามพิทยาคม]</ref>
<ref>[http://www.eduzones.com/school-5-1-5248.html ประวัติโรงเรียนสารคามพิทยาคม]</ref>
<ref>[http://www.phadungnaree.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=20 ประวัติโรงเรียนผดุงนารี]</ref>
 
||
|-
3,677

การแก้ไข