ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
! style="background: Darkred; color: white; "| ระดับปริญญาโท
! style="background: Darkred; color: white; "| ระดับปริญญาเอก
|-
|valign="top" style="background: Pink " | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]'''
* [http://www.cpe.eng.cmu.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์]
|valign="top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* [http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/isne สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)]
|valign="top" style="background: Pink " |
-
|valign="top" style="background: Pink " |
-
|-
| valign = "top" |'''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]'''
ผู้ใช้นิรนาม