ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอาสาฬหบูชา"

ลบวันออกดีกว่า จะได้ไม่ต้องตามแก้ทุกปี
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ลบวันออกดีกว่า จะได้ไม่ต้องตามแก้ทุกปี)
[[ไฟล์:Paintings of Life of Gautama Buddha - Asalha Puja.jpg|200px|thumb|left|วันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า '''"วันพระธรรม"''' และ '''"วันพระสงฆ์"''' เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง[[:S:ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง|ปฐมเทศนา]]ประกาศ[[ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร|พระธรรมจักร]] ([http://upload.wikimedia.org/wikisource/th/b/b4/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.ogg ฟัง]) เป็นครั้งแรกแก่[[ปัญจวัคคีย์]] และเป็นวันที่บังเกิดมี[[พระสงฆ์]]ครบเป็นองค์[[พระรัตนตรัย]]ครั้งแรกในโลก]]
{{ใช้ปีพศ}}
'''วันอาสาฬหบูชา''' ({{lang-pi|''อาสาฬหปูชา''}}; {{lang-en|Asalha Puja}}) เป็น[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]]ของชาวพุทธ[[เถรวาท]]และวันหยุดราชการใน[[ประเทศไทย]]<ref name="อาสาฬวันหยุด">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/052/1375.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๐๕], เล่ม ๗๕, ตอน ๕๒, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๓๗๕</ref> คำว่า ''อาสาฬหบูชา'' ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตาม[[ปฏิทิน]]ของ[[ประเทศอินเดีย]] ตรงกับ[[วันเพ็ญ]] เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับ[[เดือนมิถุนายน]]หรือ[[เดือนกรกฎาคม]] แต่ถ้าใน[[อธิกมาส|ปีใดมีเดือน 8 สองหน]] ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน สำหรับในปี [[พ.ศ. 2555]] นี้ วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันอังคารที่ [[2 สิงหาคม]] ตาม[[ปฏิทินสุริยคติ]]
 
วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อน[[พุทธศักราช]] ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ<ref>'''มธุรัตถวิลาสินี - สันติเกนิทานกถา''' อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ''โคตมพุทธวงศ์''. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=26&p=3]. เข้าถึงเมื่อ 9-7-52</ref> ณ [[ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน]] เมือง[[พาราณสี]] [[แคว้นมคธ]] อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ [[ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร]] แก่ปัญจวัคคีย์<ref>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ '''ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร'''. พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04&A=355&Z=445]. เข้าถึงเมื่อ 9-6-52</ref>
15,159

การแก้ไข