ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไมโทซิส"

เพิ่มขึ้น 2 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
== การแบ่งเซลล์แบบ'''ไมโทซิส''' (โดยละเอียด)<br /> ==
เซลล์ของมนุษย์โดยทั่วไป ใช้เวลาที่จะแบ่งเซลล์ครบหนึ่งรอบประมาณ 24 ชั่วโมง ไมโทซิสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักร์เซลล์ซึ่งกินเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงเท่านั้น
วัฏจักร์เซลล์ [cell cycle] ประกอบด้วย 2ระยะใหญ่ๆได้แก่ '''ระยะอินเตอร์เฟส''' (interphase) และ '''ระยะไมโทซิส''' (Mitosis phase, M phase) <br />
สามารถแบ่งออกเป็น3 ระยะย่อยๆ(subphase) ได้แก่
*ระยะ G1 ('''G1 phase''') : เซลล์เจริญเติบโต โดยมีการสร้างโปรตีน และส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ [[organelle]] เช่น ไมโตคอนเดรีย และเอ็นโดพลาสมิค เร็คติคูลัม
*ระยะ S ('''(S phase''') : เซลล์เจริญเติบโตมากขึ้น ,S ย่อมาจาก synthesis นั่นคือการเพิ่มจำนวนโครโมโซม มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ ซึ่งจะเกิดในระยะ Sเท่านั้น ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงหรือเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ทั้งหมดของวัฏจักร์เซลล์
*ระยะ G2 ('''G2 phase''') : เซลล์เจริญเติบโตพอ พร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์<br />
<br />
2.'''ระยะไมโทซิส''' ( Mitosis phase, M phase) เป็นระยะที่เซลล์แบ่งตัว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ไมโทซิส (Mitosis) และ การแบ่งไซโตพลาสซึม (cytokenesis)
<big>*ไมโทซิส ('''ไมโทซิสMitosis''' (Mitosis)</big> : ระยะนี้ถูกแบ่ง่ออกเป็นแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่
**ระยะโพรเฟส (prophase)
**ระยะโปรเมตาเฟส (prometaphase)
**ระยะอะนาเฟส (anaphase)
**ระยะเทโลเฟส (telophase)
*'''การแบ่งไซโตพลาสซึม (''' (cytokenesis''')
 
 
14

การแก้ไข