ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติเภสัชกรรม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''นิติเภสัชกรรม''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:pharmacy law) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของการเรียนเภสัชศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับ[[กฎหมาย]]และ[[ข้อบังคับ]]ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ[[จรรยาบรรณ]]แห่งการประกอบวิชาชีพ[[เภสัชกรรม]]
 
==ขอบเขตของการเรียนมีดังนี้==
#การประกอบวิชาชีพ[[เภสัชกรรม]]โดยถูกต้องตาม[[กฎหมาย]]
#แนวทางในการใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมกำกับดูแล[[ผลิตภัณฑ์สุขภาพ]]ได้อย่างเหมาะสม
#เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและใช้[[จรรยาบรรณ]]เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างถูกต้องดีงาม
 
{{วิกิซอร์ส2|พระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530}}
571

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์