ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
* สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[สำนักวิชาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา]]
 
{{ล่าง}}
ผู้ใช้นิรนาม