ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แมนรัตน์ ศรีกรานนท์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* เพลง "[[รักเอย]]"
* เพลง "[[ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา]]"
* เพลง "[[ชั่วฟ้าดินสลาย]]"(จากภาพยนตร์เรื่อง [[ชั่วฟ้าดินสลาย]])
* เพลง "[[แด่ทหารหาญในสมรภูมิ]]"
* เพลง "[[เนติบัณฑิตยสภา]]"
* เพลง "[[รักลวง]]"
* เพลง "[[จากยอดดอย]]"
* เพลง นวลแสงจันทร์ (และร้องคลอกับ [[อรัญญา นามวงศ์]] เฉพาะในแผ่นลองเพลย์ของภาพยนตร์เรื่อง [[เกาะสวาท หาดสวรรค์]]) ฯลฯ
 
== ผลงานทางด้านวิชาการ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์