ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
==== ครั้งที่ 4 ====
การทำสังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ [[พ.ศ. 643]] ที่เมือง[[ชาลันธร]] แต่บางหลักฐานก็กล่าวว่าทำที่[[กัศมีร์]]หรือ[[ (แคชเมียร์]]) การสังคายนาครั้งนี้มีลักษณะของ[[ศาสนาพราหมณ์]]และ[[มหายาน|พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน]]เข้ามาผสม ทำให้ฝ่ายเถรวาทไม่นับว่าเป็นหนึ่งในการสังคายนาในการสังคายนาครั้งนี้มีพระภิกษุมา800รูปและใช้เวลา12เดือนทีเดียวและมีพระอับปาหัมเป็นประธาน
 
==== ครั้งที่ 5 ====
130,798

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์