ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธกิจ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
* ความมุ่งประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
* ผู้ถือผลประโยชน์หลักขององค์การ อาทิ ลูกข่าย/ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มคน/สมาคม เป็นต้น
* วิธีการที่องค์การจัดสรรมูลค่าคุณค่าให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น โดยการเสนอสินค้าและ/หรือบริการชนิดพิเศษ
 
บาร์ต กล่าวว่า พันธกิจขององค์การพาณิชย์มีองค์ประกอบที่สำคัญสามอย่าง ได้แก่ <ref>Bart, Christopher K. "Industrial Firms and the Power of Mission." ''Industrial Marketing Management.'' Volume 26, Number 4, July 1997, pp. 371-383(13).</ref>
130,914

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์