ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีกรด–เบส"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:NeutralizationIndicateur reactionchou between sodium hydroxide and hydrochloric acidrouge.jpg | thumb | right | 250px| ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างสีของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและโศซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ pH ต่างๆ โดยใช้โบรโมไทมอลบลูมีน้ำกระหล่ำปลีแดงคั้นเป็นอินดิเคเตอร์]]
'''ทฤษฎีกรด-เบส''' ({{lang-en|Acid-Base Theory}}) เป็น[[ทฤษฎี]]ที่ว่าด้วย [[นิยาม]]หรือคำจำกัดความ (definition) ของ[[สารเคมี]]ที่มีสมบัติเป็น[[กรด]]และ[[เบส]] โดยทั่วไปแล้ว ทฤษฎีกรด-เบสที่สำคัญ ได้อิงตามคำจำกัดความของนักเคมีที่สำคัญได้แก่ อาร์รีเนียส (Arrhenius) เบรินสเตด-ลาวรี (Brønsted-Lowry acid) และลิวอิส (Lewis) อย่างไรก็ตาม ยังมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสมบัติในการโพลาไลซ์ของโมเลกุล คือ กรด-เบสแบบฮาร์ด-ซอฟต์ (Hard-Soft Acids-Bases: HSAB) และกฎของฟาจาน (Fahjan's Rules)
 
2,246

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์