ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรจีนตัวเต็ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 3970775 สร้างโดย 49.48.220.92 (พูดคุย))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''หมายเหตุ:''' คำว่า ง่าย 簡 และ ลด 減 ทั้งคู่อ่านออกเสียงว่า jiǎn ''เจี่ยน'' เหมือนกัน
(ผู้จรุดีผู้ธีระดีผู้พิชะดีผู้พิชดีผู้มชดีผู้กรินผู้อภิญดีผู้ณฐดีผู้วาดีผู้รบดีผู้ษิทดีผู้พนาดีผู้ปัทมวดีผู้จักดีผู้ภิญดีผู้มานดีผู้ภาพดีผู้ธวัชดีผู้สดีกลผู้กรดีผู้อภิดีผู้ชนม์ดีผู้จิดีผู้ภิดีผู้คมดีผู้เบญดีผู้ทกาดีผู้ตาดีผู้นุดีผู้นุชดีผู้ฐาดีผู้นิดีผู้สมดีผู้ชาดีผู้บัญดีผู้เอกดีผู้นภัสดีผู้ถมาดีผู้วิดีผู้ศิริดีผู้แก่นดีผู้พันธุ์ดีผู้เหมดีผู้โกญดีผู้นันดีผู้รพรดีผู้กรดีผู้วราดีผู้จุดีผู้มาศดีผู้ศรอดีผู้ชัยดีผู้พิมดีผู้สิทดีผู้พรดีผู้ศุดีผู้นัยดีผู้นงดีผู้อรรคดีผู้ฐานดีผู้สัจดีผู้อังดีผู้อุดีผู้ภาดีผู้จดีผู้ไกดีผู้ภัคดีภาคภูมิพ่อมึงตายผู้เจนดีผู้วิงดีผู้สมุทดีผู้ปริดีผู้มดีผู้เจิมดีผู้ยุดีผู้ดอกดีผู้เกียงดีผู้อรดีผู้โฆดีผู้ปิยะกีผู้บัญดีผู้ชูดีผู้มาดีผู้อินดีผู้เสริฐดีผู้ลักดีผู้จิตราวดีผู้อริดีผู้ธงดีผู้วสดีผู้ลักดีผู้จิตรวดีผู้อริดีผู้รัชดีผู้รองดีผู้ลองดีผู้วิทดีผู้นัตดีผู้กำดีผู้ประดีผู้กนกดีผู้อรุดีผู้ชิดดีผู้ธัญดีผู้ชัยดีผู้อรุญดีผู้อำดีผู้สุรดีผู้เสียงดีผู้ดวงดีผู้ยุทธดีผู้พิดีผู้กรณิดีผู้นะดีผู้ติ๊กดีผู้หนูดีผู้ปลาดีผู้ศิวดีผู้นันทดีผู้เยสดีผู้ปราดีผู้สายดีผู้ษิตดีผู้ชาดีผู้วิดีผู้รัตดีผู้ศุดีไกดีผู้หานดีผู้สันดีผู้สาดีผู้กวีดีผู้ษณะดีผู้ปองดีผู้ชลดีผู้บอรดีผู้บาดีผู้โมชดีผู้ชลดีผู้ทิตดีผู้ลัดดีผู้วรรดีผู้อริดีผู้วิชดีผู้วรดีผู้วชิดีผู้รพีดีผู้เสนาะดีผู้เหนือดีผู้บริสดีผู้อธิปดีผู้ผลิตดีผู้พศุตม์ดีผู้ปทุมดีผู้ธนพดี)ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
== สิ่งพิมพ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม