ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
==ประวัติ==
ดร.สายสุรี จุติกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ( Cum Laude ) สาขาดนตรีและสาขาการศึกษา จาก Whitworth College, Spokane, Washington [[สหรัฐอเมริกา]] ในระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]] และระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึษาและแนะแนวจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
และยังได้สำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 26
 
ด้านชีวิตครอบครัว ดร.สายสุรี สมรสกับ รองศาสตรจารย์ ดร.[[กวี จุติกุล]] อดีตคณบดี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ
* นายกานต์ จุติกุล
* นางสาวสิรี จุติกุล
 
==ตำแหน่งปัจจุบัน==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์