ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัครบิดร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 1,206 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''อัครบิดร'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 375-6</ref> ({{lang-en|patriarch}}) ชาว[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]]เรียกว่า'''อัครปิตา''' ส่วนชาว[[โรมันคาทอลิกในประเทศไทย]]เรียกว่า'''พระอัยกา''' ถือเป็นตำแหน่ง[[มุขนายก]]ชั้นสูงสุดในบาง[[คริสตจักร]] เช่น [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] [[ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์]] [[โรมันคาทอลิก]] และ[[อัสซีเรียนแห่งตะวันออก]]
'''อัครบิดร''' ({{lang-en|patriarch}}) เป็นตำแหน่งทางการปกครองภายใน[[คริสต์ศาสนา]]บางนิกาย โดยเฉพาะใน[[นิกายออร์โธด็อกซ์]] และ[[โรมันคาทอลิก]]
 
แต่เดิม[[คัมภีร์ไบเบิล]]ช้คำนี้เพื่อหมายถึง [[อับราฮัม]] [[อิสอัค]] และ[[ยาโคบ]] ผู้เป็นบรรพบุรุษของชาวอิสราเอล และเรียกยุคที่ทั้งสามคนนี้มีชีวิตอยู่ว่า[[ยุคอัครบิดร]]
 
==ประวัติ==
[[ไฟล์:Bartolomew I.jpg|150px|thumb|right|'''สกลอัครบิดร สากลบาร์โธโลมิวที่ 1''' ประมุข[[เขตอัครบิดรกรุงสากลคอนสแตนติโนเปิลองค์ปัจจุบันเปิล]]องค์ปัจจุบัน]]
หลังการสังคายนาแห่งไนซีนในปี [[ค.ศ. 325]] ได้มีการแบ่งเขตการปกครองภายใน[[คริสตจักร]]ออกเป็น 3 เขต ได้แก่ [[เขตอัครบิดร]][[กรุงโรม]] [[เขตอัครบิดร]][[อะเล็กซานเดรีย]] และ[[เขตอัครบิดร]][[แอนติออก]] (Antioch) แต่ละเขตมีอัครบิดรเป็นประมุข โดยถือเอาอัครบิดรแห่งกรุงโรมเป็น[[สมเด็จพระสันตะปาปา]] เป็นหรือประมุขสูงสุดในคริสตจักรสากล ต่อมามีการสังคายนาแห่งแคลสิโดเนียกำหนดให้มีเขตอัครบิดร[[กรุงเยรูซาเล็มเยรูซาเลม]] และเขตอัครบิดร[[กรุงคอนสแตนติโนเปิล]] แยกออกมาจากเขตอัครบิดรเมืองแอนติออก ทำให้ได้เขตอัครบิดร 5 เขต และมีอัครบิดร 5 คนในคริสตจักร โดยอัครบิดรแห่งโรมยังคงเป็นประมุขสูงสุดใน[[คริสตจักรสากล]] (Ecumenical church) และอัครบิดรกรุงแห่งคอนสแตนติโนเปิลเป็นรอง แต่ถือว่าเป็นใหญ่สุดใน[[คริสตจักรตะวันออก]]ซึ่งใช้ภาษากรีก ทำให้ในทางปฏิบัติอัครบิดรกรุงแห่งคอนสแตนติโนเปิลมีอิทธิพลมากกว่า<ref name="แก่นปรัชญายุคกลาง">กีรติ บุญเจือ, ''แก่นปรัชญายุคกลาง'', จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550, หน้า 164</ref>
 
ต่อมาเขตอัครบิดรแอนติออกยังถูกแบ่งออกเป็น 3 เขตตามภาษาพิธีกรรม คือ อัครบิดรเมลไคต์ (Melkite) เขตอัครบิดรมาโรไนต์ (Maroniite) และเขตอัครบิดรซีเรียน เขตอัครบิดรกรุงโรมก็แบ่งเป็นอีก 3 เขตพิเศษ คือ เขตอัครบิดรเวนิซ เขตอัครบิดรลิสบอน และเขตอัครบิดรกัว<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 375-6</ref>
 
เมื่อ[[คริสตจักร]]แบ่งออกเป็น 2 นิกาย คือฝ่ายตะวันตกกลายเป็นนิกาย[[นิกายโรมันคาทอลิก]] ส่วนฝ่ายตะวันออกเป็นนิกาย[[นิกายออร์โธด็อกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] เมื่อนิกายออร์ทอดอกซ์แพร่หลายไปยังท้องที่อื่นในภูมิภาคตะวันออก จึงเกิดเขตอัครบิดรต่างๆต่าง ๆ มากขึ้น เช่น อาร์เมเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย โรมาเนีย เป็นต้น โดยให้เกียรติอัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิลเป็นประธาน แต่ไม่ถือว่าเป็นประมุขสูงสุด
 
== ดูเพิ่ม ==
 
* [[นักบวช]]
* [[มุขนายก]]
* [[เขตอัครบิดร]]
* [[บาทหลวง]]
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ระบบการปกครองของศาสนาคริสต์มุขนายก]]
[[หมวดหมู่:นักบวชในศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในศาสนา]]

รายการนำทางไซต์