ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุรี จุติกุล''' ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด [[สำนักนายกรัฐมนตรี]] และยังเคยดำรงตำแหน่งอดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] พ.ศ. 2534 – 2535 รัฐบาลของนาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] ในคณะรัฐมนตรีที่ 47 และคณะรัฐมนตรีที่ 49 ดร.สายสุรีเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สมรสกับ รองศาสตรจารย์ ดร.[[กวี จุติกุล]] และอดีตคณบดีคนแรกของ[[คณะเกษตรศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ นายกานต์ จุติกุล และ นางสาวสิรี จุติกุล
 
==ประวัติการศึกษา==
*ดร.สายสุรี จุติกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ( Cum Laude ) สาขาดนตรีและสาขาการศึกษา จาก Whitworth College, Spokane, Washington [[สหรัฐอเมริกา]] ในระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]] และระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึษาและแนะแนวจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
* และยังได้สำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 26
* ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
 
* ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึษาและแนะแนวจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
ด้านชีวิตครอบครัว ดร.สายสุรี สมรสกับ รองศาสตรจารย์ ดร.[[กวี จุติกุล]] อดีตคณบดี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ
* [[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 26
* นายกานต์ จุติกุล
* นางสาวสิรี จุติกุล
 
==ตำแหน่งปัจจุบัน==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์