ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลายเซ็น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
--[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 15:27, 16 เมษายน 2555 (ICT)
 
; คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยกเลิกการห้ามใช้ภาพในลายเซ็นบนวิกิพีเดียภาษาไทย
# {{เห็นด้วย}} --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 15:29, 16 เมษายน 2555 (ICT)
# {{เห็นด้วย}} ก็ดีครับ เพราะมันอาจมีประโยชน์ในการช่วยลดขนาดของเนื้อหาที่มีภาพลายเซ็นนั้น ๆ ได้ครับ อีกอย่างภาพลายเซ็นต์ก็ไม่จำเป็น --[[ผู้ใช้:Aanon|Aanon]] ([[คุยกับผู้ใช้:Aanon|พูดคุย]]) 15:32, 16 เมษายน 2555 (ICT)
# ผมสงสัยว่าคนที่ใช้ภาพในลายเซ็นอยู่แล้ว เช่นคนที่ไม่ได้ทราบข่าว ภาพในลายเซ็นของเขาจะถูกปิดได้อย่างไร --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 20:48, 18 เมษายน 2555 (ICT)
# ทุกคนต้องยอมรับว่า แม้จะห้ามใช้ภาพในลายเซ็นไปแล้ว ภาพที่เคยปรากฏในการอภิปรายเก่า ๆ จะไม่ถูกนำออกไปด้วย เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของหน้านั้นไปแล้ว แต่ผมขอความร่วมมืออย่างหนึ่ง ถ้าพบภาพชอบธรรมปรากฏในลายเซ็น (ในการอภิปรายเก่า) ช่วยนำโค้ดออกด้วยครับ ภาพชอบธรรมที่ไม่ได้ใช้จะได้ถูกพิจารณาลบต่อไป --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 20:51, 18 เมษายน 2555 (ICT)
# เปลี่ยนจาก "ยกเลิก" เป็น "ห้าม" ครับ --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] | [[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]] 21:33, 18 เมษายน 2555 (ICT)
 
; ลิงก์การอภิปรายในโครงการพี่น้อง - ท่านสามารถลงคะแนนไปพร้อมกันได้

รายการนำทางไซต์