ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
'''กาบเชิง''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดสุรินทร์]]
 
== ประวัติ ==
* '''กาบเชิง''' ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์หรือภาษาเขมร เรียก “ กาบ – จืง ” จืง” (กาบ= ฟัน , จืง = เท้า) ซึ่งมีความหมายว่า “ฟันเท้า” ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่นี้ บังเอิญมีคนโดนมีดหรือขวานพลาดมาฟันเท้าหลายคนในช่วงบุกเบิกนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกาบเชิงในเวลาต่อมา
 
* '''บ้านกาบเชิง''' ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกาบเชิงในปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมา กว่า 200 ปีมาแล้ว โดยในช่วงแรกขึ้นกับตำบลด่าน [[อำเภอสังขะ]] [[จังหวัดสุรินทร์]] และต่อมา
* - พ.ศ. 2480 โอนไปอยู่ในการปกครองของตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 
* - พ.ศ. 2506 โอนมาอยู่ในการปกครองของตำบลกาบเชิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
* - พ.ศ. 2480 โอนไปอยู่ในการปกครองของตำบลหนองใหญ่ [[อำเภอปราสาท]] [[จังหวัดสุรินทร์]]
* - วันที่ 15 พฤษภาคม 2518 ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยมีตำบลในปกครอง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกาบเชิง และตำบลบักได และในปี พ.ศ. 2519 ได้แยกตำบลโคกกลาง ออกจากตำบลบักได จึงทำให้มีตำบลในปกครองเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตำบล
 
* - วันที่ 1 กรกฎาคม 2520 ได้รับโอนตำบลคูตัน และตำบลด่าน อำเภอสังขะ มาเพิ่ม
* - พ.ศ. 2506 โอนมาอยู่ในการปกครองของตำบลกาบเชิง [[อำเภอปราสาท]] [[จังหวัดสุรินทร์]]
* - วันที่ 20 มีนาคม 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
 
* - เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้งกิ่งอำเภอพนมดงรัก (4 ตำบล 43 หมู่บ้าน)
* - วันที่ 15 พฤษภาคม 2518 ได้รับการจัดตั้งเป็น[[กิ่งอำเภอ]] โดยมีตำบลในปกครอง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกาบเชิง และตำบลบักได และในปี พ.ศ. 2519 ได้แยกตำบลโคกกลาง ออกจากตำบลบักได จึงทำให้มีตำบลในปกครองเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตำบล
* - ในปัจจุบันมี นายพิจิตร บุญทัน ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ
 
* - วันที่ 1 กรกฎาคม 2520 ได้รับโอนตำบลคูตัน และตำบลด่าน [[อำเภอสังขะ]] มาเพิ่ม
 
* - วันที่ 20 มีนาคม 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
 
* - เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้งกิ่ง[[อำเภอพนมดงรัก]] (4 ตำบล 43 หมู่บ้าน)
 
* - ในปัจจุบันมี นายพิจิตร กฤษฎา บุญทัน แก้วสองเมือง ดำรงตำแหน่ง [[นายอำเภอ]]
 
==ที่ตั้งและอาณาเขต==
อำเภอกาบเชิงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์