ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอินทวิชยานนท์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}}
 
'''พระเจ้าอินทวิชยานนท์''' (? - พ.ศ. 2440 ขึ้นครองนครเชียงใหม่ พ.ศ. 24612416 - พ.ศ. 2440) ทรงเป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่ง[[ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์]] ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าเมืองประเทศราชองค์สุดท้าย ที่ทรงครองพระราชอำนาจเหนือล้านนาอย่างแท้จริง เพราะใน 2 รัชสมัยต่อมา พระราชอำนาจในฐานะเจ้าผู้ครองนครได้ถูกลดลง และได้ถูกยกเลิกในที่สุดเมื่อครั้ง[[การเปลี่ยนแปลงการปกครอง|เปลี่ยนแปลงการปกครอง]]ในสมัยรัชกาลที่ 7 นับจาก[[เจ้าแก้วนวรัฐ|พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9]] พระราชโอรสได้เสด็จถึงพิราลัย
 
ด้วยความจงรักภักดีที่ทรงถวายต่อ [[ราชวงศ์จักรี|พระบรมราชวงศ์จักรี]] อย่างไม่สั่นคลอน กอปรกับทรงเป็นพระราชบิดาใน[[พระราชชายา เจ้าดารารัศมี]] พระราชชายาใน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 5 พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน[[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]] ซึ่งนับว่าเป็นการถวายพระเกียรตินับเนื่องเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในพระบรมราชวงศ์จักรี และพระเจ้าเมืองประเทศราช เพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานและยกย่องพระเกียรติยศดังกล่าว
9

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์