ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ตำแหน่งปัจจุบัน==
* ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน==
* พ.ศ. 2527 [[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]]
* พ.ศ. 2527 เหรียญจักรพรรดิมาลา
* พ.ศ. 2529 เหรียญพิทักษ์เสรีชน
* พ.ศ. 2533 [[มหาวชิรมงกุฎ]]
* พ.ศ. 2534 [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]
 
==รางวัลและเกียรติยศ==
* 2531 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา จาก[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* 2531 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา Humane Letters จาก Whitworth College, Washington [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
* 2533 รางวัลหนังสือเด็กดีเด่น “ ไม่อยากเป็นควาย” [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* 2533 รางวัลดีเด่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* 2536 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* 2537 รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* 2538 รางวัลนักการศึกษาดีเด่น สมาคมศึกษาแห่งประเทศไทย
* 2538 รางวัลสตรีดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [[สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]]
* 2549 Who’s Who in American Colleges and Universities
 
==ประวัติการทำงาน==
* ห้องประชุม "สายสุรี จุติกุล" คณะศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* ห้องประชุม "กวี จุติกุล" [[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
==รางวัลและเกียรติยศ==
* 2531 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา จาก[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* 2531 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา Humane Letters จาก Whitworth College, Washington [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
* 2533 รางวัลหนังสือเด็กดีเด่น “ ไม่อยากเป็นควาย” [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* 2533 รางวัลดีเด่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* 2536 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* 2537 รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* 2538 รางวัลนักการศึกษาดีเด่น สมาคมศึกษาแห่งประเทศไทย
* 2538 รางวัลสตรีดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [[สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]]
* 2549 Who’s Who in American Colleges and Universities
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน==
* พ.ศ. 2534 [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]
* พ.ศ. 2533 [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[มหาวชิรมงกุฎ]]
* พ.ศ. 2527 [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]]
* พ.ศ. 2527 [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]]
* พ.ศ. 2529 [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน ]]
 
 
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์