ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

 
== ประชากร ==
'''เชื้อชาติ''' : ส่วนใหญ่ป็น[[ชาวไทยเชื้อสายมลายู]] และ[[ชาวไทย]]
 
'''ศาสนา''' :[[ศาสนาอิสลาม]] 89% [[ศาสนาพุทธ]] 11%
ส่วนใหญ่ประชากรเป็นชาวประมงซะส่วนใหญ่ มีชาวไทย[[มุสลิม]]เป็นจำนวนมาก มีชาวไทย[[พุทธ]]เป็นส่วนน้อย อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยวิถีชีวิตแบบชาวเล
'''อาชีพ''' :เป็นชาวประมง ทำนา ทำไร่ และทำสวน
 
{{อำเภอจังหวัดปัตตานี}}