ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับย่อยเม่น"

(Plesiosaur ย้ายหน้า Hystricomorpha ไปยัง อันดับย่อยเม่น: ชื่อสามัญ)
*[[นากหญ้า|วงศ์นากหญ้า]] (Myocastoridae)
*[[Octodontidae|วงศ์ออกโทดอน]] (Octodontidae)
*[[Ctenodactylidae|วงศ์กุนดี]] (Ctenodactylidae)<ref>Buffenstein, Rochelle; Jarvis, Jennifer U. M. (May 2002). "The naked mole rat--a new record for the oldest living rodent". ''Science of aging knowledge environment 2002 (21)'': pe7. doi:10.1126/sageke.2002.21.pe7. PMID 14602989.</ref> <ref> Parker, SB (1990) Grzimek's Encyclopedia of Mammals, vol. 4, McGraw-Hill, New York</ref> <ref>[http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=552299 จาก itis.gov {{en}}]</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม