ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล"

=== ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ===
[[ไฟล์:เรือนแพ(2504).jpg|thumb|250px|ใบปิดภาพยนตร์ [[เรือนแพ (ภาพยนตร์)|เรือนแพ]] (2504)]]
* [[นเรศวรมหาราช]] (2500) - ภาพยนตร์เงียบ สี 16 มม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นภาพยนตร์สงครามอิงประวัติศาสตร์ การกอบกู้เอกราชของไทยจากพม่า ฉายครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2500 ที่ศาลาเฉลิมไทย นำแสดงโดย ชูชัย พระขรรค์ชัย และ [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] (ณ ราชสีมา) ร่วมด้วย สุรชัย ลูกสุรินทร์, ถนอม อัครเศรณี, สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล มุกดาประกร, ทัต เอกทัต, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, [[ดอกดิน กัญญามาลย์]], อธึก อรรถจินดา และ ชูศรี โรจน์ประดิษฐ์ ได้รับรางวัลสำเภาทอง งานรางวัลตุ๊กตาทอง "ละคอนรำ" ประจำปี 2500 (กำกับศิลป์ สำหรับภาพยนตร์ 16 มม.)
* [[ถ่านไฟเก่า]] (2500) - ภาพยนตร์ฟิล์มสี 35 มม. นำเรื่องเดียวกับถ่ายไฟเก่า (2480) มาสร้างใหม่ ในชื่อ สะใภ้หยก ใช้เทคนิคการถ่ายทำสโคป พากย์ในฟิล์ม นำแสดงโดย สมบัติ คงจำเนียร และ [[วิไลวรรณ วัฒนพานิช]] ฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2500 ที่ศาลาเฉลิมไทย
* [[สองพี่น้อง]] (2501) - ภาพยนตร์ฟิล์มสี 16 มม. ภาพยนตร์เงียบ นำเรื่องเดียวกับลูกทุ่ง (2483) มาสร้างใหม่ ฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2501 ที่เอ็มไพร์ นำแสดงโดย สถาพร มุกดาประกร, เรณู พิบูลย์ภาณุวัฒน (ภมรมนตรี) , ปิต กำเนิดพลอย, สมจิตร มุกดาประกร, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย และ อบ บุญติด *
* [[สุดชีวิต]] (2503) - นำแสดงโดย สุพรรณ บูรณพิมพ์ , [[ไชยา สุริยัน]] , [[อมรา อัศวนนท์]] และ อาคม มกรานนท์
* [[15 นาทีในอินเดีย]] - ภาพยนตร์สารคดี ได้รับรางวัลประเภทภาพยนตร์สารคดี งานรางวัลพระสุรัสวดี ประจำปี 2503 (ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม บทภาพยนตร์)
ผู้ใช้นิรนาม