ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| '''ลำดับ'''</br><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.</br>คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''83'''<br><small>(4,5)</small> || rowspan=2| [[ไฟล์:kasem.jpg|100px|]] || rowspan=2| '''[[เกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 ของไทย|41]]''' || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2522]] || [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 42 ของไทย|42]]''' || [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] || [[19 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2526]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''97''' || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]] || '''[[ปรีดา พัฒนถาบุตร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย|43]]''' || [[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]] || [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''108''' || [[ไฟล์:Subin.jpg|100px]] || '''[[สุบิน ปิ่นขยัน]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย|44]]''' || [[11 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]] || [[3 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''119'''<br><small>(1)</small> || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]]|| '''[[ทวิช กลิ่นประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย|45]]''' || [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] || [[26 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2533]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1210''' || [[ไฟล์:Anuwat_W.jpg|100px]] || '''[[อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย|45]]''' || [[26 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1311''' || [[ไฟล์:Yingpan_M.jpg|100px]] || '''[[ยิ่งพันธ์ มนะสิการ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย|46]]''' || [[14 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || [[23 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]]
|-
| colspan=4| '''[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]]''' || [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14'3''<br><small>(6)</small> || [[ไฟล์:kasem.jpg|100px]] || '''[[เกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย|47]]''' || [[6 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || [[22 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''159'''<br><small>(2)</small> || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]] || '''[[ทวิช กลิ่นประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย|48]]''' || [[17 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''163'''<br><small>(7)</small> || [[ไฟล์:kasem.jpg|100px]] || '''[[เกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย|49]]''' || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1712''' || [[ไฟล์:sutep_a.jpg|100px]] || '''[[สุเทพ อัตถากร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย|50]]''' || [[29 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[13 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2537]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1813''' || [[ไฟล์:กระแส ชนะวงศ์.jpg|100px]] || '''[[กระแส ชนะวงศ์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย|50]]''' || [[25 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2537]] || [[11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1914''' || [[ไฟล์:tawin_p.jpg|100px]] || '''[[ถวิล ไพรสณฑ์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย|50]]''' || [[16 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]] || [[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2538]]
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''2015'''<br><small>(1,2)</small> || rowspan=2| [[ไฟล์:bunchu_t.jpg|100px|]] || rowspan=2| '''[[บุญชู ตรีทอง]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย|51]]''' || [[18 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || [[23 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2539]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย|51]]''' || [[28 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2539]] || [[24 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2116''' || [[ไฟล์:มนตรี_ด่าน.jpg|100px]] || '''[[มนตรี ด่านไพบูลย์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] || [[15 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2217''' || [[ไฟล์:chatchai_a.jpg|100px]] || '''[[ฉัตรชัย เอียสกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[15 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2318''' || [[ไฟล์:คุณหญิงนงเยาว์.jpg|100px]] || '''[[นงเยาว์ ชัยเสรี]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2419''' || [[ไฟล์:นาวาโทเดชา.jpg|100px]]|| '''[[เดชา สุขารมณ์|นาวาโท เดชา สุขารมณ์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[14 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] || [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2520''' || [[ไฟล์:ประจวบ_ไชยสาส์น.jpg|100px]] || '''[[ประจวบ ไชยสาส์น]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]] || [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2621''' || [[ไฟล์:สุชน_ชามพูนท.jpg|100px]] || '''[[สุชน ชามพูนท]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2543]] || [[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2722''' || [[ไฟล์:sutam_s.jpg|100px]] || '''[[สุธรรม แสงประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]] || [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2823''' || [[ไฟล์:Suwat_L.jpg |100px]] || '''[[สุวัจน์ ลิปตพัลลภ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2545]] || [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์