ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรรชนีหักเห"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
'''ดรรชนีหักเห'''ของวัสดุ คืออัตราส่วนที่ความเร็วของ[[คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]]ลดลงภายในวัสดุชนิดนั้น (เทียบกับความเร็วในสุญญากาศ) [[ความเร็วแสง|ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]]ในสุญญากาศ <math>c</math> นั้นคงที่เสมอและมีค่าประมาณ 3&times;10<sup>8</sup> เมตรต่อวินาที ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่หนึ่งมีความเร็วเท่ากับ <math>v</math> ในตัวกลาง ให้ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ความถี่นั้นมีค่าเท่ากับ
 
::<math>n =\frac{c}{v}</math>
==การกระจายและการดูดกลืน==
 
ดรรชนีหักเหนั้นมีค่าขึ้นกับ[[ความถี่]] (ยกเว้นในสุญญากาศ ซึ่งทุกความถี่เดินทางด้วยความเร็วเท่ากันเท่ากับ <math>c</math>) ปรากฎการณ์ปรากฏการณ์นี้รู้จักกันในชื่อ[[การกระจาย]] ของแสง ซึ่งเป็นต้นเหตุให้[[ปริซึม]]แบ่งแสงขาวออกเป็น[[สี]]ต่างๆ และเป็นเหตุผลที่[[รุ้งกินน้ำ]]มีหลายสี ในช่วงคลื่นที่วัสดุไม่ดูดซับแสง ดรรชนีหักเหจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ ในขณะที่ใกล้ความยาวคลื่นที่แสงถูกดูดซับได้ ดรรชนีหักเหจะลดลงเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น
 
[[สมการของเซลไมเออร์]] (Sellmeier equation) ให้ผลค่อนข้างดีในการทำนายปรากฏการณ์การกระจาย และในตารางค่าดรรชนีหักเหนั้นมักบอกเป็น[[สัมประสิทธิ์เซลไมเออร์]] แทนที่จะเป็นค่าดรรชนีหักเหจริง
ดรรชนีหักเหของสารละลายน้ำตาลสามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกปริมาณน้ำตาลที่ละลายอยู่ได้ ดู [[:en:Brix]]
 
== ดูเพิ่ม ==
== อ่านเพิ่มเติม ==
* [[ตารางค่าดรรชนีหักเห]]
* [[การหักเห]]
393,742

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์