ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญเลื่อน เครือตราชู"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู''' ([[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2461]] — [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2555]]) อดีตอธิบดี[[กรมสามัญศึกษา]] [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา#ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา|ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] ผู้ก่อตั้ง[[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]และ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]
 
== ประวัติส่วนตัว ==
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู เกิดเมื่อวันที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2461]] เป็นธิดาของหลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) และนางเหรียญทอง หงสประภาส สมรสกับพลเรือโท นายแพทย์โกเมท เครือตราชู อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มีบุตร 2 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จุฑาเกียรติ เครือตราชู
 
=== ประวัติการศึกษา ===
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชูเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน [[อำเภอบางไทร]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] และย้ายไปศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ต่อมาได้รับทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาศึกษาวิชาสามัญและวิชาครูที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอบได้ประโยคครูมูล (ป.) จากนั้นศึกษาต่อที่[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี|โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และสอบได้ประโยคครูประถม (ป.ป)
 
คุณหญิงบุญเลื่อนได้รับทุนศึกษาต่อ[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จนสำเร็จปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิตในปี [[พ.ศ. 2481]] และประกาศนียบัตรวิชาครูมัธยม (ป.ม.) ในปี [[พ.ศ. 2482]] หลังเข้ารับราชการยังได้รับทุนคุรุสภาไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโททางการศึกษา (M.A.) จาก[[มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย]] [[นิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2498]]
 
=== ประวัติการรับราชการ ===
เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี [[พ.ศ. 2481]] คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชูเป็นนิสิตแผนกฝึกหัดครูมัธยม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและได้ฝึกสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังสำเร็จการศึกษา ด้วยมีคุณวุฒิสูงเกินกว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะรับบรรจุไว้ จึงได้เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปี [[พ.ศ. 2482]] ตำแหน่งอาจารย์โท สอนวิชาภาษาไทย
 
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2520]] คุณหญิงบุญเลื่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นอธิบดีหญิงคนแรกของกรมสามัญศึกษา บริหารการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ของรัฐบาลทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 โรง จนเกษียณอายุเมื่อปี [[พ.ศ. 2521]] โดยระหว่างที่เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มีผู้บริจาคที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียนหลายโรง เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2 โรงเรียนศึกษานารี 2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 2 โรงเรียนบึงทองหลางพิทยา เป็นต้น
 
 
=== งานสำคัญอื่นๆ ===
23

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์