ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญเลื่อน เครือตราชู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู เกิดเมื่อวันที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2461]] เป็นธิดาของหลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) และนางเหรียญทอง หงสประภาส สมรสกับพลเรือโท นายแพทย์โกเมท เครือตราชู อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มีบุตร 2 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จุฑาเกียรติ เครือตราชู
 
=== การศึกษา ===
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชูเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเชิงเลน [[อำเภอบางไทร]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] และย้ายไปศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ต่อมาได้รับทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาศึกษาวิชาสามัญและวิชาครูที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอบได้ประโยคครูมูล (ป.) จากนั้นศึกษาต่อที่[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี|โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์]] [[กรุงเทพมหานคร]] จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และสอบได้ประโยคครูประถม (ป.ป)
 
คุณหญิงบุญเลื่อนได้รับทุนศึกษาต่อ[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จนสำเร็จปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิตในปี [[พ.ศ. 2481]] และประกาศนียบัตรวิชาครูมัธยม (ป.ม.) ในปี [[พ.ศ. 2482]] หลังเข้ารับราชการยังได้รับทุนคุรุสภาไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโททางการศึกษา (M.A.) จาก[[มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย]] [[นิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2498]]
23

การแก้ไข