ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสร้างใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า การบัญญัติศัพท์ ไปยัง คำสร้างใหม่: ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตฯ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''การบัญญัติคำสร้างใหม่''' หรือ '''ศัพท์บัญญัติ''' คือหมายถึงการสร้างคำขึ้นใหม่ ที่อาจเริ่มมีการใช้งานทั่วไป แต่อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาทั่วไป การบัญญัติศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นมาอาจเพื่อความเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับคน การเผยแพร่ เวลา หรือเหตุการณ์
 
ในประเทศไทย[[ราชบัณฑิตยสถาน]]มีหน้าที่บัญญัติศัพท์<ref>http://www.moe.go.th/t-ri.htm</ref> และมีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สาขาวิชาต่างๆ เช่น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ปรับอากาศ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์แพทย์ และคณะกรรมการบัญญัติศัพท์พิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศเข้ามา และได้บัญญัติศัพท์เฉพาะขึ้นมาใช้เอง เช่น คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษาของกรมวิชาการ [[กระทรวงศึกษาธิการ]] และกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการของกรมวิชาการ
131,129

การแก้ไข