ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาดุกแอฟริกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เป็นปลาพื้นเมืองของ[[ทวีปแอฟริกา]] พบได้ใน[[แอฟริกาเหนือ|ตอนเหนือ]]และ[[แอฟริกาตะวันออก|ตอนตะวันออกของทวีป]] สำหรับใน[[ประเทศไทย]]ได้ถูกนำเข้ามาในปี [[พ.ศ. 2528]] โดยเอกชนบางรายใน[[จังหวัดหนองคาย]]และ[[อุบลราชธานี]] โดยนำเข้ามาจาก[[ประเทศลาว]]เพื่อเลี้ยงไว้ดูเล่น เนื่องจากมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าปลาดุกทั่วไป ต่อมา[[กรมประมง]]ได้นำมาทดลองผสมข้ามพันธุ์กับ[[ปลาดุกอุย]] (''C. macrocephalus'') พบว่าลูกผสมระหว่างพ่อปลาดุกแอฟริกาและแม่ปลาดุกอุยมีผลการรอดสูง และมีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด เนื้อมีรสชาติที่ดีขึ้น จึงส่งเสริมและแพร่วิธีการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงดูสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวาง จนปัจจุบันนี้ กลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งของไทย และเรียกชื่อลูกปลาผสมนี้ว่า "บิ๊กอุย"
 
แต่ในปัจจุบัน สถานะของปลาดุกแอฟริกาในประเทศไทย จากบางส่วนได้หลุดรอดและถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เป็น[[ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น|สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น]] (alien species) ชนิดหนึ่งที่คุกคามการอยู่รอด[[สัตว์น้ำ]]พื้นเมืองของไทย
 
สำหรับชื่ออื่น ๆ ที่เรียกปลาดุกแอฟริกา ก็ได้แก่ ปลาดุกรัสเซีย, ปลาดุกเทศ เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม