ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาธร ศรีกรานนท์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[วง อ.ส. วันศุกร์]]
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* ข้อมูลโดย น.ส.ปฤณ สุภัควณิช
* [http://www.musiclearnonline.com/profile/pathorn_thai.htm ประวัติส่วนตัว ผลงานในอดีตถึงปัจจุบัน]
 
{{เกิดปี|2516}}
ผู้ใช้นิรนาม