ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คตินิยมนักวิชาการ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
'''คตินิยมนักวิชาการ''' ({{lang-en|technocracy}}) เป็นระบอบการปกครองซึ่งวิทยาศาสตร์จะมีอยู่ในการควบคุมการตัดสินใจทั้งหมด [[นักวิทยาศาสตร์]] [[วิศวกร]]และนักเทคโนโลยีผู้มีความรู้ ความชำนาญหรือทักษะจะก่อตัวเป็นองค์การปกครอง แทน[[นักการเมือง]] [[นักธุรกิจ]]และนักเศรษฐศาสตร์ ในคตินิยมนักวิชาการ ผู้ตัดสินใจจะถูกเลือกโดยดูจากความรู้และทักษะที่พวกเขามีในสาขาของตน
'''วิชาการ''' คือ ระบอบการปกครอง ที่ใช้หลักทางความรู้และปัญญาที่ตนได้ร่ำเรียนในการตัดสิน โดยอาศัย[[กฎหมาย]]และความรุ้มาจากประเทศของตน เช่น [[คอมมิวนิสต์]]ก็สังคมนิยม [[ประชาธิปไตย]]ก็เสรีนิยม เป็นต้น
 
คำว่า "คตินิยมนักวิชาการ" นี้ เดิมทีใช้เรียกการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งต่างไปจากการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทาง[[เศรษฐกิจ]] [[การเมือง]]หรือ[[ปรัชญา]]แบบเก่า ตามผู้เสนอมโนทัศน์นี้ บทบาทของเงินและคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความเห็นทางการเมืองและกลไลการควบคุมซึ่งยึดมั่นในศีลธรรมจะถูกตัดทิ้งไปทั้งหมด หากเมื่อรูปแบบการควบคุมทางสังคมนี้ได้ถูกนำไปใช้ในพื้นที่แห่งทวีป ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอ บุคลากรซึ่งถูกฝึกทางเทคนิค และสินค้าอุตสาหกรรมที่ติดตั้งแล้ว เพื่อที่จะเปิดให้การผลิตและการแจกจ่ายสินค้าและบริการทางภายภาพแก่พลเมืองแห่งทวีปทั้งหมดในปริมาณที่เกินความสามารถทางกายของปัจเจกบุคคลจะบริโภคได้ ในการจัดเตรียมเช่นนัน ความกังวลจะเป็นเรื่องความยั่งยืนภายในฐานทรัพยากร แทนที่จะเป็นการได้ประโยชน์ทางการเงิน เพื่อที่จะรับประกันให้หน้าที่ทางสังคม-อุตสาหกรรมทั้งหมดดำเนินต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทักษะทางเทคนิคและความเป็นผู้นำจะถูกเลือกบนพื้นฐานของความรู้และสมรรถนะทางวิชาการ มากกว่าการเลือกตั้งแบบ[[ประชาธิปไตย]] โดยผู้ไม่มีความรู้หรือทักษะเช่นนั้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น
[[หมวดหมู่:วิชาการ]]
 
[[หมวดหมู่:การเมืองกับเทคโนโลยี]]
{{รูปแบบแห่งรัฐ}}

รายการนำทางไซต์