ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โบซอน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
โบซอนมีลักษณะตรงกันข้ามกับ[[เฟอร์มิออน]] ที่เป็นไปตาม [[สถิติแบบเฟอร์มี-ดิแรก]] เฟอร์มิออนตั้งแต่สองตัวหรือมากกว่านั้นจะ[[หลักการกีดกันของเพาลี|ไม่สามารถอยู่ในสถานะควอนตัมเดียวกันได้]]
 
โบซอนเป็นได้ทั้ง[[อนุภาคมูลฐาน]] เช่น [[โฟตอน]] หรือเป็น[[อนุภาคประกอบ]] เช่น [[เมมีซอน]] โดยโบซอนส่วนมากจะเป็นอนุภาคแบบประกอบ โดยตาม "แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์เชิงอนุภาค" มีโบซอน 6 ชนิดที่เป็นอนุภาคมูลฐาน คือ
* [[เกจโบซอน]] 4 ชนิด ได้แก่ [[โฟตอน]] [[กลูออน]] [[W โบซอน]] และ [[Z โบซอน]]
* [[อนุภาคฮิกส์|ฮิกส์โบซอน]]
19,487

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์