ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

(ปรับปรุงพิกัดภูมิศาสตร์ของอาคารสถานี)
ปัจจุบัน มีขบวนรถไฟสายใต้ เข้า-ออกสถานีรถไฟธนบุรี ดังนี้
 
[[ไฟล์:Example.jpg]]=== เที่ยวไป ===
*{{ รถธรรมดาขบวนที่ 255 ธนบุรี- {{สรฟ|หลังสวน}}
{| class="wikitable sortable"
* รถธรรมดาขบวนที่ 257 ธนบุรี- {{สรฟ|น้ำตก}}
|-
* รถธรรมดาขบวนที่ 251 ธนบุรี- {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์}}
! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง
* รถธรรมดาขบวนที่ 259 ธนบุรี- {{สรฟ|น้ำตก}}
|-
* รถชานเมืองขบวนที่ 351 ธนบุรี- {{สรฟ|ราชบุรี}}
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
* รถเร็วขบวนที่ 177 ธนบุรี- {{สรฟ|หลังสวน}}
|-
* รถชานเมืองที่ 919 ธนบุรี- {{สรฟ|ศาลายา}} (เดินวันละ 5 เที่ยว)
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|}
*{{ธ257 ธนบุรี|น้ำตก}}
* รถธรรมดาขบวนที่ {{251 ธนบุรี- {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์}}
* {{รถธรรมดาขบวนที่ 257259 ธนบุรี- {{สรฟ|น้ำตก}}
* {{รถชานเมืองขบวนที่ 351 ธนบุรี- {{สรฟ|ราชบุรี}}
* {{รถธรรมดาเร็วขบวนที่ 259177 ธนบุรี- {{สรฟ|น้ำตกหลังสวน}}
* {{รถชานเมืองที่ 919 ธนบุรี- {{สรฟ|ศาลายา}} (เดินวันละ 5 เที่ยว)
 
=== เที่ยวกลับ ===
ผู้ใช้นิรนาม