ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอะ"

อักษรแบบอื่นของเอะคือคะนะขนาดเล็ก ぇ, ェ ใช้สำหรับแสดงเสียงภาษาต่างประเทศของญี่ปุ่นเช่น イェ (เยะ), ヴェ (เวะ หรือ ve) หรือใช้สำหรับลากเสียงสระเอะให้ยาวขึ้นเป็น เอ
 
[[อักษรโอะกินะวะ]]บางแบบใช้ ぇ ควบคู่กับ く (คุ) กลายเป็นทวิอักษร くぇ (เควะ) ในขณะที่แบบอื่นใช้ ゎ แทน
 
อักษรโบราณของเอะมีอีกสองรูปได้แก่ คะตะกะนะ 𛀀 (U+1B000) มีที่มาจากส่วนบนของมันโยงะนะ 衣 และฮิระงะนะ 𛀁 (U+1B001) มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 江 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีแหล่งที่มาสลับกันเมื่อเทียบกับแบบปัจจุบัน <ref>[http://daijirin.dual-d.net/extra/katakana.html 片仮名], 大辞林</ref>
130,955

การแก้ไข