ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเขียว สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน]]
* [[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]] ใน[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี]]
 
[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงสถาปนาเจ้าจอมมารดาสำลีเป็น '''เจ้าคุณจอมมารดาสำลี''' เมื่อวันที่ [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2443]] ซึ่งพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีได้มีพระหัตถเลขถึง[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์]]ในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า
{{คำพูด|...ด้วยแม่มีความยินดีที่จะบอกลูกว่า ในการถือน้ำเมื่อวานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณยายเป็นเจ้าคุณโดยยกเหตุว่า เป็นผู้มีบรรดาศักดิ์และเป็นพระญาติวงศ์ กับทั้งเป็นเจ้าจอมทูนหม่อมปู่ เป็นมารดาของแม่ ให้เรียกกันโดยสมัญว่าสามัญว่า ''เจ้าุเจ้าคุณตำหนักเดิม'' (เพราะเหตุว่าอยู่ตำหนักเดิมของทูนหม่อมปู่)...|[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]<ref>จิรวัฒน์ อุตตมะกุล, พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ ๕, มติชน, 2546, ISBN 974-322-964-7 </ref>}}
 
เจ้าคุณจอมมารดาสำลีถึงพิราลัยในรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2443 อายุ 65 ปี
119

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์