ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

== สมาชิก ==
สมาชิกปัจจุบันคือ คอต. ระบุในรายการด้านล่าง อนุญาโตตุลาการอาจ<span style="color:green">ทำงานอยู่</span>หรือ<span style="color:red">ไม่ว่างทำงาน</span>ก็ได้ การกำหนดว่าผู้ใด<span style="color:red">ไม่ว่างทำงาน</span>นั้น รวมถึงสมาชิกที่กำลังอยู่ในระหว่างการพักร้อน, ไม่เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือประกาศว่าตนไม่อาจใช้วิกิพีเดีย รายการด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเมื่อ 1 มกราคม 2555
 
:;<big style="color:green">อนุญาโตตุลาการทำงานอยู่</big>
148,971

การแก้ไข