ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* '''[[เทศบาลเมืองน่าน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเวียงทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลผาสิงห์
* '''[[เทศบาลตำบลดู่ใต้]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดู่ใต้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วน[[เทศบาลตำบลกองควาย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองควายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสิงห์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรืองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซาวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองควายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อสวกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเนียนทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์