ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่จำเป็น
(ไม่จำเป็น)
== ทำเนียบผู้บริหาร ==
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
# [[ไฟล์:01jp.jpg‎|50px]] วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 นายสะอาด ทั่นเส้ง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2540
# [[ไฟล์:02jp.jpg‎|50px]] วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 นายอังคาร เจริญผล ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548
# [[ไฟล์:03jp.jpg‎|50px]] วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 นายวรดร แสงอำนาจ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
# [[ไฟล์:04jp.jpg‎|50px]] วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายวิบูลย์ คงมั่น ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552
# [[ไฟล์:05jp.jpg‎|50px]] วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
# [[ไฟล์:Onitcha.jpg‎‎|50px]] วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นางอรณิชชา คชนา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน
 
== ความหมายของตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ==
38,884

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์