ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnote =
}}
[[ไฟล์:Oldjaopit.jpg‎ ‎|center|thumb|650px|โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ 9 มกราคม 2538 ในพิธีเปิดอาคารเรียน โดยมีนายสะอาด ทั่นเส้ง เป็นครูใหญ่คนแรก]]
'''โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม''' ในปี พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอห้วยกระเจาขึ้นที่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยอยู่ในความดูแลของ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “ สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์ ” ซึ่งสถานที่ตั้งโรงเรียนได้มาจากการบริจาคที่ดิน ของนายเปรื่อง ยี่สรง จำนวน 28 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา และนางละออง ทองหาร จำนวน 7ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา เป็น 2 แปลง รวม 35 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงต้องอาศัยเรียนชั่วคราว ที่โรงเรียนบ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 มีนักเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 48 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 29 คน นักเรียนหญิง 19 คน ต่อมาเมื่ออาคารสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้ายมาอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ” มีนายสะอาด ทั่นเส้ง ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน และส้วมนักเรียน 1 หลัง 8 ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาค 200,000 บาท
 
 
ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา มีนักเรียน 371 คน ข้าราชการครู 16 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
[[ไฟล์:Old2jaopit.jpg‎ ‎|right|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 25382539]]
[[ไฟล์:Jaopischool.jpg‎|right|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ.2553]]
* พ.ศ. 2553 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้งบประมาณในการสร้างบ้านพักครูชาย (บ้านพักหลัง 3) จากกรมสามัญศึกษา<ref>http://www.jaopit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54</ref>
138

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์