ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(เปลี่ยนรูปอาคารย์จักรพงษ์)
*สาขาการบัญชี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
*สาขาการบัญชี (2ปี ต่อเนื่อง)
'''หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
*สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
*สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ fb. ค้นหา Com-Tech @ Rmutto.cpc
*'''คณะศิลปศาสตร์ '''
 
'''หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
* สาขาการท่องเที่ยว
147

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์