ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานกรุงธน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== ที่มาของชื่อ "สะพานซังฮี้" ==
ชื่อ '''ซังฮี้''' เกี่ยวพันกับเครื่องกิมตึ้ง ซึ่งเป็นชื่อเครื่องถ้วยชามของ[[ประเทศจีน]] มีลวดลายต่าง ๆ ตกแต่งสวยงาม ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] นิยมสั่งถ้วยชามเหล่านี้มาจาก[[ประเทศจีน]]เพื่อใช้และสะสมเป็นของมีค่า และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง[[พระราชวังดุสิต]]ขึ้น ได้พระราชทานนามตำหนัก ถนน สะพาน และคลองต่างๆ ภายใน[[พระราชวังดุสิต]] เป็นชื่อเครื่องกิมตึ้งของ[[ประเทศจีน]]ทั้งสิ้น เช่น ชื่อถนนด้านหลังพระราชวัง พระราชทานนามว่า '''ซังฮี้''' อันเป็นคำมงคลของจีนซังฮี้ มีความหมายแปลว่า "ความยินดี มา2อย่างยิ่ง"พร้อมกัน ซัง แปลว่า คู่ ฮี่ แปลว่า ความยินดี เช่น ได้ลูกชาย พร้อมกับได้เลื่อนตำแหน่ง อย่างนี้ เรียก ซังฮี้ (ความยินดี มา2อย่างพร้อมกัน)
ถนนซังฮี้ในตอนแรกที่สร้างมีระยะทางจาก[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]ไปสุดบริเวณด้านหลัง[[พระราชวังดุสิต]]และได้ขยายต่อมาในภายหลัง ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามสถานที่หลายแห่งนั้น ถนนซังฮี้ก็เป็นถนนหนึ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อไปเป็น "ถนนราชวิถี" เมื่อมีการสร้างสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]แห่งใหม่ในสมัยรัฐบาลของ [[จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] ขณะทำการสร้าง ประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบชื่อสะพานอย่างเป็นทางการจึงเรียกชื่อสะพานว่า '''สะพานซังฮี้''' เพราะสะพานนี้เริ่มต้นปลายถนนซังฮี้ทางด้าน[[ฝั่งพระนคร]] ต่อมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วรัฐบาลได้ตั้งชื่อสะพานว่า '''"สะพานกรุงธน"''' นั่นเอง
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์