ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เว็บย่อวิกิ|[[WP:V]]}}{{กึ่งล็อก|small=yes}}
{{นโยบาย}}
เกณฑ์พิจารณาว่าเพิ่มเนื้อหาใดจะอยู่ในวิกิพีเดียได้นั้น คือ '''ต้องสามารถการพิสูจน์ยืนยันได้ - ไม่ใช่ว่าต้องเป็นจริง''' คำว่า "พิสูจน์ยืนยันได้" ในที่นี้หมายถึง ผู้อ่านสามารถตรวจสอบว่า ข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในวิกิพีเดียนั้น ได้เคยเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาก่อน ผู้แก้ไขควรแจ้งแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับ'''การอ้างคำพูด'''และสาระใด ๆ ที่เป็นประเด็นขัดแย้ง หรืออาจเป็นประเด็นขัดแย้งได้ง่าย อย่าเพิ่มเนื้อหาเพียงเพราะผู้เขียนทึกทักเอาเองว่าจริงเด็ดขาด
 
ในการแสดงว่าเนื้อหานั้นน่าเชื่อถือ ข้อมูลทั้งหมดในบทความจะต้องอ้างจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือซึ่งเหมาะสมแก่เนื้อหาที่กำลังกล่าวถึงนั้น แต่ในทางปฏิบัติคุณไม่จำเป็นจะต้องอ้างข้อมูลทุกอย่าง เพียงแต่เฉพาะคำกล่าวของบุคคลที่ยกมาและเนื้อหา'''ที่ถูกคัดค้านหรือมีแนวโน้มที่จะถูกคัดค้าน''' ต้องมีการอ้างอิงในบรรทัด (inline citation) ซึ่งสนับสนุนข้อมูลที่กำลังกล่าวถึงนั้นโดยตรง สำหรับรูปแบบการเขียนอ้างอิง ดูที่ [[WP:CITE|การอ้างอิงแหล่งที่มา]]
 
นโยบายนี้มีผลใช้กับเนื้อหาทั้งหมดในเนมสเปซหลัก ซึ่งรวมไปถึงบทความและส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ รายการ เนื้อหาเฉพาะส่วน และตลอดจนคำบรรยายใต้ภาพ โดยไม่มีข้อยกเว้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียน[[WP:BLP|ชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่]] ข้อมูลซึ่งต้องการการพิสูจน์ยืนยันแต่ไม่อาจหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนได้อาจต้องนำออก และข้อมูลที่ไม่มีการอ้างอิงซึ่งก่อให้เกิดข้อพิพาทอันเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งขาดอ้างอิงจะต้องนำออกโดยทันที
 
การพิสูจน์ยืนยันได้เป็นหนึ่งในนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดีย เช่นเดียวกับ[[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]]และ[[WP:POV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ซึ่งนโยบายเหล่านี้ร่วมกันกำหนดประเภทและคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่สามารถยอมรับให้ใช้อ้างอิงเนื้อหาในบทความได้ และนโยบายเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความโดยไม่พิจารณาทั้งหมดไปในขณะเดียวกันแยกกัน และผู้แก้ไขควรจะทำให้คุ้นเคยกับหลักสำคัญของนโยบายทั้งสามนี้ นอกจากนี้บทความจะต้องเป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|นโยบายด้านลิขสิทธิ์]]
 
== เมื่อใดที่ต้องใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ==
148,275

การแก้ไข