ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

 
การแปลโดยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นควรถือเอาก่อนการแปลของชาววิกิพีเดีย แต่การแปลของชาววิกิพีเดียควรถือเอาก่อนเครือ่งแปลภาษา เมื่อคุณนำข้อความจากแหล่งข้อมูลมาแปลด้วยเครื่องแปลภาษา ผู้แก้ไขควรมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าการแปลนั้นถูกต้องแม่นยำและแหล่งข้อมูลนั้นเหมาะสม เมื่อโพสต์ข้อความเดิมจากแหล่งข้อมูล พึงระวังมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์ ดู [[WP:FAIR|แนวปฏิบัติการใช้งานโดยชอบธรรม]]
 
== กรณีพิเศษ : การอ้างถึงอย่างผิดธรรมดาต้องการแหล่งข้อมูลเป็นพิเศษ ==
การอ้างอิงถึงอย่างผิดธรรมดา (exceptional claim) จำต้องอาศัยแหล่งข้อมูลคุณภาพสูง สัญญาณเตือนว่าควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมี:
* การอ้างถึงอย่างน่าประหลาดใจหรือชัดเจนว่าสำคัญซึ่งไม่มีในแหล่งข้อมูลกระแสหลัก
* การอ้างถึงที่ถูกคัดค้านซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งหมดโดยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือแหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์เอง
* รายงานถ้อยแถลงของบางคนที่ดูไม่ปกติ (out of character) หรือขัดต่อผลประโยชน์ที่พวกเขาเคยป้องกัน
* การอ้างถึงซึ่งขัดต่อมุมมองทั่วไปในชุมชนที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะเปลี่ยนแปลงข้อสันนิษฐานกระแสหลักอย่างสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประวัติศาสตร์ การเมือง และชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้สนับสนุนกล่าวว่า มี[[ทฤษฎีสมคบคิด]]ในการปิดปากพวกเขา
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา]]
* [[วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ]]
* [[วิกิพีเดีย:ห้าเสาหลัก]]
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}
[[หมวดหมู่:นโยบายวิกิพีเดีย]]
148,304

การแก้ไข