ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมาชิกใหม่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่ายิ่งของวิกิพีเดีย เราต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้ใหม่ด้วยความใจดีและอดทน '''ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผู้ร่วมพัฒนาอันมีคุณค่านี้ถอยห่างไปเร็วยิ่งกว่าความเป็นปรปักษ์''' เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ใหม่จะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานของประชาคมของวิกิพีเดียได้โดยสมบูรณ์ ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการแก้ไข แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังต้องการการเตือนความจำอยู่เป็นบางครั้ง
 
== โปม่ สูตรลับแม่ครัวจอมเวท ==
== โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่ ==
* พึงเข้าใจว่าคนที่เข้ามาใหม่มีความจำเป็นและมีคุณค่าต่อชุมชน
 
12

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์