ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(→‎แหล่งข้อมูลอื่น: แยกบทความของ จ.นครราชสีมา และ จ.กาฬสินธุ์ แล้ว)
 
== ประวัติ ==
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางในด้านนาฏดุริยางค์ และช่างศิลป ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ [[พ.ศ. 2541]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/078/22.PDF พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (กำหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นส่วนราชการในกรมศิลปากร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันศิลปกรรมเสียใหม่)]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 78 ก วันที่ 30 ตุลาคม 2541</ref> ในสังกัด[[กรมศิลปากร]] เพื่อดูแลด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น
:* สถานศึกษาทางด้านนาฏดุริยางค์ ได้แก่ โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็น โรงเรียนสังคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป และ[[วิทยาลัยนาฏศิลป์]] ในปัจจุบัน
:* สถานศึกษาทางด้านช่างศิลป ได้แก่ โรงเรียนศิลปศึกษา และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น[[วิทยาลัยช่างศิลป]]
ต่อมา [[พ.ศ. 2545]] จึงมีการจัดตั้ง "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้านศิลปและวัฒนธรรมโดยตรง ในสังกัดกรมศิลปากร และปัจจุบันแยกออกมาเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม <ref>[http://www.center.bpi.ac.th/hitory.htm ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]</ref> และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษานิติบุคคล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 32ก วันที่ 9 กรกฎาคม 2550</ref>
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรพัฒนศิลป์.jpg|thumb|[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552]]
 
54,139

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์